Metoder              


Jeg finder det vigtigt at have fokus på såvel hoved og krop som de relationer og omgivelser, man befinder sig i. Jeg arbejder overordnet ud fra en NARM terapi og har helheds- og løsningsfokuseret tilgang, hvor kombinationen mellem psykologien, videnskaben og det spirituelle kommer i spil. Derudover har jeg erfaring med og trækker på følgende metoder: 

 

* EFT Tapping (Oprindelse fra tankefeltsterapien)

* Hypnoterapi (klinisk hypnose)
* Omniterapi (kropsterapeutisk psykoterapi)

* Kognitiv terapi

* Compassionfokuseret Terapi

* Imago terapi

* Meditation/mindfulness og visualisering

* Narrativ terapi 

* Psykodynamisk terapi

* Somatic experiencing

I behandlingen tager jeg således altid udgangspunkt i den NARM terapeutiske tilgang, og trækker samtidig  på forskellige terapeutiske tilgange for at sikre, at du mødes med den tilgang, der er virksom og hjælpsom for dig: Hvilket kan variere alt efter de pågældende udfordringer, der er i spil. Der er opmærksomhed på at møde dig der, hvor du befinder sig og ud fra dine behov og ressourcer. 


Jeg oplever, at mine klienters adfærd, tanker og følelser altid giver mening og viser sammenhæng, når vi først har talt om, hvad der er på spil. Det er endvidere min erfaring, at alle kan hjælpes videre.