Priser:

Pris pr. 1/1-22 for samtale uden henvisning (privatbetalere):

Individuel terapi: Kr. 1.100 (50 min)

Parterapi: Kr. 2.100 (90 min)


Egenbetaling ved lægehenvisning er følgende (pr. 01.04.24):
1. samtale: kr. 462,42 (50 min)

2. og efterfølgende samtaler: kr. 385,59 (45 min)


(Taksterne for egenbetaling ved henvisning reguleres 2 gange årligt:
1. april og 1. oktober)


Der bevilliges op til 12 sessioner på en henvisningAfbudsregler:

Afbud til en samtale skal altid meddeles dagen før samtalen inden kl. 12.00: 
enten via telefon, sms eller e-mail.

Dette gælder også

hvis du har tid om mandagen eller dagen efter en helligdag eller ferie.


Gebyr ved henvisning:

Går du hos mig med en henvisning fra egen læge, og melder du afbud senere end kl. 12 dagen før din aftale, eller udebliver fra samtalen, betales et gebyrsvarende til egenbetalingen.


Ved dobbeltkonsultation betales gebyr svarende til egenandel ved de samtaler.


Ved flere for sene afbud eller udeblivelser på henvisning forbeholdes retten til at opkræve et beløb svarende til to gange egenbetalingen. Dette jf. overenskomsten mellem Regionen og Dansk Psykologforening.


Gebyr ved for sent afbud/udeblivelse, svarende til egenbetalingen, gælder ligeledes for unge -18-24-årige med henvisningsårsagerne depression og angst - som ellers har vederlagsfri (gratis) behandling.


Gebyr egenbetalere:

Ved senere afbud end ovennævnte eller ved manglende afbud/udeblivelse opkræves fuld pris for privatbetalereBetaling:

Ved fremmøde i klinikken finder betaling altid sted i starten af hver samtale og sker via betalingsterminal (betalingskort som Dankort, Visa Dankort eller Mastercard)


Ved onlinesamtaler betales via Mobilepay til nr. 91081  

(Psykolog Pia Pedersen).

Sygeforsikring Danmark

Hvis du giver mig besked om, at du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan din regning indberettes til Danmark elektronisk.


                 Der er pt. lukket tilgang unge 18-24 med gratis behandling (depression og angst) og obs på klinikken nu ligger i Herlev


Jeg har overenskomst med den offentlige sygesikring og modtager henvisning via egen læge